ทนายความชาวไทย | THAI SPEAKING LAWYERS

แนะนำบริษัทของเรา

ออสลอว์ พาร์ทเนอส์ เป็นบริษัทกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย และเป็นบริษัทกฎหมายชั้นนำในเอเชียที่สามารถให้บริการที่ครอบคลุมหลายภาษา (อังกฤษ / จีน / กวางตุ้ง / เกาหลี / มาเลย์ / เวียดนาม / ไทย ฯลฯ) และมีประสบการณ์ด้านกฎหมายมากมาย เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการทางกฎหมายที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา

เรามีทีมทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกือบ 20 ท่าน นักกฎหมายของเรามีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการดำเนินคดีและการฟ้องร้องในคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายการค้า กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายครอบครัว การดำเนินคดีทางอาญาและทางแพ่ง การเรียกร้องการบาดเจ็บ ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

 

ความสำเร็จของเรา:

ในปี พ.ศ ออสลอว์ พาร์ทเนอส์  ได้ปฏิบัติงานทางกฎหมายมากมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวทางอาญา ข้อพิพาททางแพ่ง การอนุญาโตตุลาการ กระบวนการทางปกครอง การเรียกคืนความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงสำหรับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้วยการทำงานร่วมกันของทีมนักกฎหมายของเราในเมืองบริสเบน ทำให้เราได้ทำงานร่วมกับผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 

ภารกิจ/ค่านิยมของเรา:

เข้าใจความต้องการของคุณ: ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะเข้าใจความต้องการของคุณในระดับที่ลึกซึ้ง เพื่อเราจะสามารถนำเสนอเส้นทางและทางออกที่เหมาะสมที่สุดให้แก่คุณ

การจัดหาและการปรับเส้นทางให้เหมาะสม: ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะให้คำแนะนำและบริการทางกฎหมายที่ครอบคลุมและมีคุณภาพเพื่อทุกสถานการณ์ชีวิตของคุณ

การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว: ทีมงานของเราทุ่มเทเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเรา

 

เนื้อหาด้านการบริการ

กฎหมายด้านทรัพย์สิน

การซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และใบอนุญาตการพัฒนาที่ดินภายในประเทศออสเตรเลียนั้นกำหนดว่าต้องมีทนายความมืออาชีพเพื่อช่วยคุณตรวจสอบสัญญาและตีความนโยบายที่เกี่ยวข้อง นักกฎหมายมืออาชีพของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เสี่ยง โดยเรามีความเข้าใจถึงสถานการณ์ของคุณและพร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบคุณและเรียกคืนสิทธิของคุณ กระบวนการทำงานของเรานั้นมีความโปร่งใสและไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง บริการของเราครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์สองประเภท: อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินทั่วไป ธุรกรรมสิทธิในทรัพย์สิน การจดทะเบียนที่ดิน การจำนอง การจัดการทรัพย์สิน และแผนกงานด้านทรัพย์สินทั้งหมด คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อที่คุณประสบกับปัญหาหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดความจำเป็นในการหาที่ปรึกษา

บริการกฎหมายทรัพย์สินของ  ออสลอว์ พาร์ทเนอส์ ครอบคลุม:

 • การโอนทรัพย์สิน
 • การพัฒนาที่ดิน
 • อากรแสตมป์และการซื้อบ้าน
 • ข้อกำหนดพิเศษอื่น ๆ
 • การขออนุมัติการลงทุนในต่างประเทศและคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนต่างประเทศ (FIRB)
 • การคำนวณหรือเอกสารการบัญชี

 

กฎหมายการค้า

กฎหมายการค้ากำหนดวิธีการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจ รวมทั้งวิธีการเริ่มต้น ซื้อ จัดการ ปิดหรือขายธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ ข้อพิพาททางการค้าทั่วไปจึงมักเกิดขึ้นและส่งผลต่อการกระจายทุน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การเช่าซื้อเชิงพาณิชย์ และการจ้างงาน

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาและการเจาะจงที่การเปลี่ยนแปลงของตลาดออสเตรเลีย เราจึงนำเสนอทางออกที่ครอบคลุมด้านกฎหมายแก่คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถดำเนินการทางธุรกิจ การค้าขาย ข้อพิพาทหุ้นส่วน สัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ และปัญหาการจ้างงาน เรายินดีที่จะให้การสนับสนุนทางกฎหมายธุรกิจข้ามพรมแดนแก่คุณและให้คำปรึกษาด้านนโยบายทางกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดให้แก่คุณ

บริการด้านกฎหมายการค้าของ  ออสลอว์ พาร์ทเนอส์ ครอบคลุม:

 • ธุรกรรมทางธุรกิจ
 • การให้เช่าทางธุรกิจ
 • โครงสร้างองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น
 • การบริการจัดหางาน
 • สัญญาทางกฎหมายและการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง

 

กฎหมายคนเข้าเมือง

เรามีทนายความมืออาชีพด้านการย้ายถิ่นฐานเพื่อวางแผนเส้นทางการสมัครวีซ่าให้กับคุณ เราไม่เพียงแต่ให้บริการด้านวีซ่าเท่านั้น แต่ยังมีตัวเลือกในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมอีกด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือบุคคลธรรมดา เราจะช่วยเหลือคุณอย่างจริงใจในการให้คำแนะนำด้านการย้ายถิ่นฐานและปัญหาการติดตามที่อาจเกิดขึ้น เรามีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับปัญหาด้านนี้ให้แก่คุณ

บริการกฎหมายคนเข้าเมืองของ Auslaw Partners (ออสลอว์ พาร์ทเนอส์) ครอบคลุม:

 • การย้ายถิ่นฐานทางการลงทุนธุรกิจ
 • การย้ายถิ่นฐานของบุคคลผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • การย้ายถิ่นฐานทั้งครอบครัว
 • การขอใบอนุญาตทำงาน
 • ข้อพิพาทเรื่องวีซ่าและการอุทธรณ์การตรวจคนเข้าเมือง

 

กฎหมายครอบครัว

การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายในชีวิตแต่งงานหรือวิถีชีวิตของครอบครัว เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำทางกฎหมายและให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่คุณ เราใส่ใจความต้องการของคุณและครอบครัวเสมอ และเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณให้รับมือกับแรงกดดันที่เกิดจากการแต่งงาน การแบ่งทรัพย์สิน และการเลี้ยงดูบุตร

บริการกฎหมายครอบครัวของ ออสลอว์ พาร์ทเนอส์  ครอบคลุม:

 • การระงับทรัพย์สินเกี่ยวกับการแต่งงาน
 • การส่งเสริมเด็ก
 • ความรุนแรงในครอบครัว
 • การแยกทางและการหย่าร้าง
 • การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

 

คดีอาญา/ แพ่ง

ไม่ว่าอาชญากรรมจะเล็กน้อยเพียงใด ก็อาจทำให้ถูกดำเนินคดีอาญาร้ายแรงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ เราจึงขอเสนอให้คุณเข้ารับคำปรึกษาทางกฎหมายจากทนายความมืออาชีพโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ร้ายแรง เพราะบ่อยครั้งที่การกระทำผิดเพียงเล็กน้อยอาจนำสู่การตัดสินลงโทษทางอาญา หากคุณถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญา โปรดติดต่อเราทันที และทีมงานมืออาชีพของเราจะจัดการเรื่องราวของคุณและให้คำแนะนำทางกฎหมายที่จะสนับสนุนคุณและเหมาะสมกับคุณ เมื่อคุณต้องการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ทางกฎหมาย แก้ไขข้อขัดแย้ง และเรียกร้องให้มีอนุญาโตตุลาการ โปรดวางใจให้เราจัดการปัญหาเหล่านั้นของคุณ

การบริการดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญาของ ออสลอว์ พาร์ทเนอส์ ครอบคลุม:

 • ข้อพิพาททางการค้า
 • การไกล่เกลี่ยคดี
 • การละเมิดกฎจราจร
 • การหมิ่นประมาท
 • ความผิดทางอาญา

 

บริการทางกฎหมายอื่นๆ

เราไม่ได้ให้เพียงการปรึกษาด้านกฎหมายเท่านั้น แต่เรายังสามารถให้บริการระดับมืออาชีพในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยกฎหมาย ทีมงานของเรามีทักษะทางวิชาชีพที่ดีที่สุด และใส่ใจในผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ทั้งยังพร้อมให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในทุกด้านของชีวิตและทำงานในออสเตรเลียด้วยทัศนคติที่น่าเชื่อถือ จริงใจ มีจริยธรรม และสร้างสรรค์ คุณสามารถติดต่อเรามาได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่ปรึกษาหรือผู้สนับสนุนทางกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย

บริการทางกฎหมายอื่นๆ ของ ออสลอว์ พาร์ทเนอส์ ครอบคลุม:

 • การเรียกร้องสิทธิเมื่อได้รับบาดเจ็บ
 • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 • การเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่องค์กร
 • การเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย
 • ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

24 / 7 สายด่วนด้านกฎหมาย + 61 1300 0123 00

แฟกซ์ + 61 7 3319 6626

เว็บไซต์: www.auslaw.com.au

 

บริสเบน ซิตตี้ ออฟฟิศ

ที่อยู่: ชั้น 16, 307 ถนน ควีน, บริสเบน ซิตตี้, QLD 4000

อีเมล: info@auslaw.com.au

ตู้ ปณ. GPO Box 3136 บริสเบน ซิตตี้, QLD 4000

 

บริวเบน เซาท์ซาร์ด ออฟฟิศ

ที่อยู่: อาคาร 1, 107 ถนน ไมส์ พลาตติง, แอ็ต ไมล์ แพลนส์, QLD 4113

อีเมล: info@auslaw.com.au

ตู้ ปณ. GPO Box 3136, บริสเบน ซิตตี้, QLD 4000

 

โกลด์ โคสท์ ออฟฟิซ

ที่อยู่: หมายเลข 1805, ถนน 56 สการ์โบรอฟ, ซาวท์พอร์ต, QLD 4215

อีเมล: gc@auslaw.com.au

ตู้ ปณ. GPO Box 3136, บริสเบน ซิตตี้, QLD 4000